රටවල් කිහිපයකට දැඩි බලපෑම් එල්ල කළ පළගැටි විශේෂයක් ලංකාවෙන් වාර්ථා වෙයි

කුරුණෑගල , මාවතගම ප්‍රදේශයේ ව්‍යාප්තවන පළගැටි විශේෂය මර්දනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වී ඇතැයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. එම් .ඩබ්ලිව් වීරකෝන් මහතා ගොවි ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ , බෝග වගාවන් ආශ්‍රිතව එම පළගැටි විශේෂය දක්නට ලැබුණහොත් වහාම දැනුම් දෙන ලෙසය.

එම පළගැටි විශේෂය බඩ ඉරිඟු , කෙසෙල්, පේර, අඹ වැනි සෑම බෝගයකම දක්නට ලැබෙන බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ ය.

ප්‍රදේශවාසීන් පැවසුවේ බෝග වගාවන් ආශ්‍රිතව එම පළගැටියන් දින 3ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත වූ බව යි.

Visits: 294

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *