“පෘථිවියට සමීප” කළු කුහරය සොයා ගන්නා ලදී

විද්‍යාඥ්ඥයන්  විසින් පෘථිවියට ආසන්න කළු කුහරය සොයාගෙන ඇත. හොඳයි, ඇත්ත වශයෙන්ම, වඩාත් සමීප එකක් සොයා ගන්නා තෙක් මෙය ආසන්නතම එකයි. සොයා ගැනීම සිදු කළ තාරකා විද්‍යාඥ්ඥයන් කණ්ඩායම යුරෝපයෙන්ය.

පර්යේෂණයට නායකත්වය දුන්නේ යුරෝපීය දක්ෂිණ නිරීක්ෂණාගාර තාරකා විද්‍යාඅංශයේ තෝමස් රිවිනියස් විසිනි. ඩීට්රිච් බාඩ් පර්යේෂණය සම-රචනා කළේය. මෙම අධ්‍යයනය තාරකා විද්‍යාව සහ තාරකා භෞතික විද්‍යාව යන සඟරාවේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.මෙම කළු කුහරය පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 1000 ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇත. කලින් දන්නා ආසන්නතම එක මොනොසෙරොස් තාරකා මණ්ඩලයේ මීට වඩා 3 ගුණයක් (ආලෝක වර්ෂ 3200) දුරින් පිහිටා ඇත. අළුතින් සොයාගත් කළු කුහරයේ පිහිටීම දකුණු අර්ධගෝලයේ දුරේක්ෂයයි. පර්යේෂකයන් කියා සිටින්නේ ඔවුන් ලබාගත් හෝඩුවාවන්ට අනුව ඔවුන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් එහි සිටිය හැකි බවයි.

මෙම කළු කුහරය HR6819 නමින් තරු තුනේ පද්ධතියක කොටසකි. මෙම පද්ධතියේ එක් තාරකාවක කක්ෂයේ විෂමතා පර්යේෂකයන් සොයා ගැනීමට හේතු විය. අභ්‍යන්තර තාරකාවේ කක්ෂය ඔවුන් පවසන පරිදි විකෘති වී ඇත. අනෙක් තාරකා දෙක කළු කුහරයේ බලපෑම් වළක්වා ගැනීමට ප්‍රමාණවත්ය. ඔවුන් දුරේක්ෂය දෙස බැලූ විට, අපගේ සූර්යයාගේ ස්කන්ධය මෙන් 5 ගුණයක් තරුව ඒ දෙසට ඇද ගන්නා බව ඔවුහු සොයා ගත්හ. එබැවින් ඔවුන් තීරණය කළේ එය කළු කුහරයක වැඩක් පමණක් විය හැකි බවයි. එහි විශාලත්වය විෂ්කම්භය සැතපුම් 25 ක් පමණ බව ඔවුහු කියති.

 

Visits: 187

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *