අලුත් අවුරුදු පුරාණය,

අලුත් අවුරුද්ද, බක්මහා අවුරුද්ද, සින්හල අලුත් අවුරුද්ද ,සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද ,සූර්ය මංගල්‍යය, වසන්ත උළෙල බක්මහ මගුල, හා සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වශයෙන් විවිධ නාම නාමවලින් අලුත් අවුරුද්ද හඳුන්වනු ලබයි.
එතරම් නම ව්‍යාප්ත ව්‍යාප්ත වී ඇත්තේ අවුරුදු සංස්කෘතිය සතු විචිත්‍රතාව හේතුවෙනි.මෙයට අමතරව ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නම් රැසක් භාවිතා වේ.අලුත් අවුරුද්ද හා ජෝතීර්වේදය සෘජු ලෙස බැඳී පවතී.එසේම අවුරුද්ද හඳුන්වන විට සූර්යයා මීන රාශියේ සිට මේෂ ට පැමිණෙන බව පිළිගත් ජන විශ්වාසයයි එහෙත් එවැන්නක් සිදු නොවේ.සූර්යයාගේ නිවර්තනාන්තර ගමන සම්බන්ධ කරගෙන අපේ මුතුන් මිත්තෝ මේ පිළිවෙත ගොඩ නැඟූහ ගොඩනැගූහ මාර්තු මස විසි එක් වැනි දිනට යෙදෙන කර්කටක නිවර්තනයට සූර්යයා මුදුන් වීම මෙහිදී ප්‍රධානවේ.අනතුරුව සූර්යාගේ උත්තරායන ගමන ආරම්භ වේ එහි බලපෑම නිසා ගස්වැල් හී පල හට ගැනීම සිනමා රට ගෙනි පල හට ගැනීම සිනමා රට ගෙනිම හෙවත් වසන්ත උදාවීමත් නිත්‍යංගේකී පුරාතන මුතුන්මිත්තෝ වී ගස වටා අපගේ සංස්කෘතිය ගොඩ නැඟූහ.එ හෙයින් මහා කන්නයේ ලද වී අස්වනු වලින් සාර පල නෙළන අවසන් කාලය බැවින් බක් මස නිදහසේ සතුටින් අලුත් අවුරුදු සිරිත් විරිත් ඉටු කිරීමට ඔවුහු සූදානම් වූහඒ අනුව බක් මසට පරිසර සැණකෙළියක් ලෙස ගොඩනැඟුණු අවුරුදු උත්සවයක් මේ වන විට ප්‍රධානතම සංස්කෘතික මංගල්‍ය බවට පත්වී ඇත.

Visits: 208

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *