විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භය කවදාද

දිවයිනේ සියලු විශ්වවිද්‍යාලවල අධ්‍යන කටයුතු ලබන 27 වැනිදා ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදීය.

 

Visits: 374

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *