ගෙදර තනියෙම වාහනයක් හදපු ලංකාවේ කොල්ලා

මේ ඉන්නෙ අවිශ්ක මාධව රත්නවීර.කවිෂ්ක ඉගෙන ගන්නේ ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ.ඔහු විනෝදාංශයක් විදිහට නව නිපැයුම් කරනවා.අපි අද ඔබට අරන් ආවේ ඔහුගේ තුන්වන විශාල නිර්මාණය ගැන මේ වාහනය ධාවනය වෙන්නේ යතුරුපැදි එන්ජිමක් භාවිතා කරලා.  මේ වාහනයෙන් සාමාන්‍යයෙන් 5 වගේ ගමන් කරන්න පුළුවන් .engine capacity cc 175  valve  හතරේ එන්ජින් එකක් තමයි මේ  තියෙන්නේ.ඔහු කියනවා විදියට  සාමාන්‍යයෙන් 75-80 ස්පීඩ් එකට යන්න පුළුවන්.ඉන්ධන ලීටරයකින් කිලෝමීටර් තිස්පහක් ධාවනය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. බයිසිකල් එන්ජිමක රිවස් ගියර් එකක් නැති නිසා ඔහු මේකට රිවර්ස් ගියර් එකක් වෙනම එක්කළ තියෙනවා. මෙහි තියෙන බැටරිය චාර්ජ් වෙන්න   ඔහු සූර්ය කෝෂයක් යොදා යොදාගෙන තියෙනවා. ප හල තියෙන වීඩියෝ  වැඩසටහන් බලන්නම වෙනවා තව විස්තර දැන්ගන්න ඕන නම් .

 

This Boy From Sri Lanka made his own vehicle at home using a motorbike engine and a Toyota car steering wheel.Kavishka is studying at Bandaranaike Vidyalaya, Gampaha.He invents new things as his hobby.We brought you today about his third great design this vehicle is driven by a motorcycle engine. This vehicle is capable of moving normally .The engine is a four cc 175 valve four engine. He says he can usually go for 75-80kmph. Since a bicycle engine does not have a reverse gear, he has added a reverse gear to this.He’s using a solar cell to charge the battery here. You’ll have to watch the video programs in the vt to find out more.

Visits: 235

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *